Rezultate ale proiectului:

I. Rezultate tangibile:  

1. e – O.E.R. GUIDE

2. Procese Verbale

3. 3 ateliere de formare

4. 7 lecții susținute

5. 5 prezentări

II. Rezultate intangibile:

1. Competențele dobândite de profesori:

-îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților privind utilizarea tabletelor digitale pentru integrarea artelor în activitatea de predare-învățare în vederea formării elevilor în competențele specifice diferitelor discipline;

-dezvoltarea abilităților de abordare a actului didactic dintr-o perspectivă interdisciplinară și transdisciplinară;

-utilizarea telefoanelor mobile și a ochelarilor de realitate virtuală pentru a facilita învățarea durabilă;

-dezvoltarea capacității de a crea comunități de învățare constructive în sala de clasă, care să pună în valoare fiecare elev și să eficientizeze diversitatea;

-dezvoltarea abilităților cadrelor didactice de a identifica, analiza și gestiona stările, emoțiile și cauzele care declanșează fenomenul de cyberbullying, de a aplica tehnici și strategii de gestionare a situațiilor create;

-îmbunătățirea metodelor și tehnicilor de intervenție pentru a reduce hărțuirea cibernetică pentru a crea un context de învățare pozitiv;

-formarea cadrelor didactice în atitudinile necesare care să îi determine pe elevi să exteriorizeze sentimentele și experiențele legate de cyberbullying pentru a reduce efectele negative și a dezvolta comportamente sănătoase;

-îmbunătățirea abilităților de integrare a instrumentelor digitale în activitatea didactică pentru optimizarea procesului instructiv-educativ;

-dezvoltarea abilităților de schimbare a stilurilor tradiționale de învățare în stiluri moderne, centrate pe elev și pe învățarea activă, în ritmul propriu al elevului, în concordanță cu specificul generației de copii familiarizați nativ cu tehnologia/digitalizarea;

-formarea atitudinilor necesare pentru a asigura protecția elevilor în mediul virtual și un stil de viață sănătos în condițiile digitalizării;

– îmbunătățirea cunoștințelor despre robotică;

-dezvoltarea competențelor profesorilor pentru a conștientiza elevii cu privire la necesitatea unor competențe profesionale digitale adaptate la cerințele pieței muncii.

– perceperea celor mai importante tehnologii noi, precum și tendința de extindere a încorporării TIC în educație;

-îmbunătățirea abilităților de utilizare a jocurilor în vederea predării la cursuri;

gestionarea diverselor instrumente și/sau platforme TIC care pot fi utile în predare;

-descoperirea celor mai relevante platforme de social media și a modului în care acestea pot fi utilizate în educație și învățare;

-gestionarea diverselor instrumente, aplicații și/sau platforme TIC care pot fi utile în predare;

-dobândirea abilităților de a crea și de a utiliza fotografii și videoclipuri în sala de clasă;

-îmbunătățirea competențelor în bazele dezvoltării unei platforme de e-learning;

-înțelegerea modului de a crea un site web sau un blog rapid și ușor;

-integrarea celor mai captivante, motivante și inovatoare aplicații și soluții web în cursuri, pentru a face educația mai captivantă, mai motivantă și mai inventivă;

-dezvoltarea unei înțelegeri mai profunde a învățării mixte și a modului de utilizare a acesteia în propriile practici de predare

-îmbunătățirea abilităților de utilizare a noilor tehnologii pentru a oferi cursuri online

-gestionarea diverselor instrumente și/sau platforme TIC care pot fi utile în predare

-abordând subiecte în moduri diverse, valorificând resursele digitale disponibile astăzi

-dobândirea unei înțelegeri practice a modalităților de a ajuta elevii să-și dezvolte competențe precum autonomia gândire critică, precum și un sentiment de autoeficacitate

-gestionarea diverselor instrumente, aplicații și/sau platforme TIC care pot fi utile în predare

-dezvoltarea competențelor de utilizare și integrare a Jocurilor, Testelor și Aplicațiilor de învățare în clase de diferite materii

-dezvoltarea competențelor de proiectare a activităților de învățare mixtă

folosind noi instrumente pentru abordări de predare centrate pe elev și educație bazată pe competențe

-evaluarea competențelor profesorilor de blended learning, facilitată de tehnologie

-dezvoltarea competențelor profesorilor pentru a conștientiza elevii cu privire la nevoia de competențe profesionale digitale adaptate la cerințele pieței muncii

-dezvoltarea siguranței de a combina pedagogia la distanță și față în față, care va afecta pozitiv experiența de lucru și eficacitatea profesională a profesorilor

-dezvoltarea unei înțelegeri mai profunde a ceea ce este povestirea digitală și cum să o folosească în propriile practici de predare

-analizând noțiunile de bază ale Digital Storytelling

-îmbunătățirea abilităților de utilizare a noilor tehnologii pentru a-ți construi propriile proiecte

-gestionarea diverselor instrumente și/sau platforme TIC (Microsoft Photos, -Weebly, Canva) care pot fi utile în predare

-abordând subiecte în moduri diverse, valorificând resursele digitale disponibile astăzi

-dobândirea unei înțelegeri practice a modalităților de a ajuta elevii să-și dezvolte competențe precum autonomia gândire critică, precum și un sentiment de autoeficacitate

-gestionarea diverselor efecte audio-video care pot fi utile în practica Digital Storytelling

-dezvoltarea competențelor de utilizare a noilor instrumente pentru abordări de predare centrate pe elev și educație bazată pe competențe prin editarea și integrarea efectelor sonore și a narațiunilor vocale în poveștile digitale

-dezvoltarea competențelor de evaluare a profesorilor competențe de a crea povești audio-vizuale cu sprijinul unei varietăți de instrumente TIC

-simțindu-se în largul său să încorporeze povestirea digitală în programele lor educaționale, ceea ce va afecta pozitiv experiența de lucru și eficacitatea profesională a profesorilor.

 2. Competențele dobândite de elevi:

– dezvoltarea cunoștințelor și abilităților privind utilizarea tabletelor digitale pentru integrarea artelor în activitatea de învățare în vederea formării abilităților specifice diferitelor discipline

– familiarizarea cu modalitățile de utilizare a telefoanelor mobile și a ochelarilor de realitate virtuală pentru a facilita învățarea durabilă

– dezvoltarea abilităților elevilor de a identifica, analiza și gestiona stările, emoțiile și cauzele care declanșează fenomenul de cyberbullying, de a aplica tehnici și strategii de gestionare a situațiilor create.

– schimbarea stilurilor de învățare tradiționale cu cele moderne, centrate pe elev și învățarea activă, în ritm propriu, în concordanță cu specificul generației de copii familiarizați nativ cu tehnologia/digitalizarea

– îmbunătățirea cunoștințelor despre robotică

– conștientizarea necesității de a dezvolta competențe profesionale digitale adaptate cerințelor pieței muncii

3. Practici inovative în activitatea didactică.