În perioada înscrierilor în clasa pregătitoare 2022-2023, părinții care doresc să îți înscrie fiul/ fiica în programul Școală după Școală (after school) vor depune la secretariatul unității cererea de înscriere și contractul de parteneriat (postate pe site-ul școlii sau luate direct de la secretariat). Pot participa în program numai elevii colegiului, ai căror părinți sunt membri ai Asociației Părinților Cantacuzini.

Oferta de program Şcoala după şcoală a  Colegiului National Pedagogic Constantin Cantacuzino Târgovişte constituie răspunsul instituţiei şcolare la nevoile identificate la nivelul beneficiarilor direcţi – elevii  şi indirecţi –  familia si comunitatea.

Activităţile zilnice în cadrul centrului Şcoala după şcoală:

-activităţi de servire a mesei;

-activitate în aer liber când timpul este favorabil;

-activitate de relaxare/odihnă;

-activităţi pentru sprijin în efectuarea temelor;

-activităţi remediale, de aprofundare, de dezvoltare;

-activităţi optionale.

Implementarea programului vizează realizarea de activităţi de efectuare a temelor adaptate la nevoile elevilor, dar şi de socializare, de relaţionare şi recreative.

Grupele de elevi vor fi formate din 10-12 elevi, de aceeași clasă, iar cadrele didactice implicate sunt următoarele:

C.P. A – prof. Marinescu Albertina
C.P. B – prof. Manole Maria Adriana și Necșu Doina
Clasa I A – prof. Tatomir Roxana și prof. Banu Diana
Clasa I B – prof. Oanță Andrei și Șerban Diana
Clasa I C – prof. Brebeanu Ciprian și prof. Ioniță Maria
Clasa a II-a A – prof. Dumitru Liliana și prof. Chiru Andi
Clasa a II-a B – prof. Bejinaru Claudia și prof. Stroescu Stana
Clasa a III-a A – prof. Miricioiu Alexandra și Ciovlică Isabella
Clasa a III-a B – prof. Lecoiu Alexandra și Călin Gabriela
Clasa a IV-a A – prof. Radu Marioara și prod. Niță Diana

 

Proiect

Regulament

Contract de parteneriat

Cerere înscriere elevi

Cerere înscriere cadre didactice