În perioada înscrierilor în clasa pregătitoare 2018-2019, părinții care doresc să îți înscrie fiul/ fiica în programul Școală după Școală (after school) vor depune la secretariatul unității cererea de înscriere și contractul de parteneriat (postate pe site-ul școlii sau luate direct de la secretariat). Pot participa în program numai elevii colegiului, ai căror părinți sunt membri ai Asociației Părinților Cantacuzini.

Oferta de program Şcoala după şcoală a  Colegiului National Constantin Cantacuzino Târgovişte constituie răspunsul instituţiei şcolare la nevoile identificate la nivelul beneficiarilor direcţi – elevii  şi indirecţi –  familia si comunitatea.

Activităţile zilnice în cadrul centrului Şcoala după şcoală:

-activităţi de servire a mesei;

-activitate în aer liber când timpul este favorabil;

-activitate de relaxare/odihnă;

-activităţi pentru sprijin în efectuarea temelor;

-activităţi remediale, de aprofundare, de dezvoltare;

-activităţi optionale.

Implementarea programului vizează realizarea de activităţi de efectuare a temelor adaptate la nevoile elevilor, dar şi de socializare, de relaţionare şi recreative.

Grupele de elevi vor fi formate din 10-12 elevi, de aceeași clasă, iar cadrele didactice implicate sunt următoarele:

Clasa pregătitoare – Radu Marioara și Voinea Daniela

Clasa I – Puiu Olimpia și Manole Adriana

Clasa a II-a – Stroescu Stana și Brebeanu Ciprian

Clasa a III-a – Bejinaru Claudia și Tănase Roxana

Clasa a IV-a – Miricioiu Alexandra și Radu Florentina.

 

Proiect

Regulament

Contract de parteneriat

Cerere înscriere elevi

Cerere înscriere cadre didactice