Apel de selecție a elevilor și a cadrelor didactice

în vederea participării la activitățile de mobilitate din cadrul proiectului

Erasmus+ KA102 VET nr. 2022-1-RO01-KA121-000058526

Creative Class and Learning

 

Criterii de selecție – elevi

 • existența acordului scris al părinților;
 • cerere prin care elevii își manifestă disponibilitatea de a participa la mobilitati în cadrul proiectului;
 • obținerea nivelului minim B1 la testele de verificare orala si scrisa la limba engleza (minimum 61 puncte din 100);
 • promovarea interviului pe teme de didactică sau a probei practice (minimum 61 puncte din 100);
 • 16 ani împliniți până la data plecării în mobilitate, pentru elevii de la specializarea educator – puericultor.

 

Selecția participanților se va realiza în ordinea descrescătoare a sumei punctajelor obținute la cele două probe, separat pentru elevii din mediul rural și urban, asftel:

 1. profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare:
 • 9 elevi – rural, 4 elevi – urban, 1 elev din mediu defavorizat (clasa a X-a)
 • 9 elevi – rural, 4 elevi- urban, 1 elev din mediu defavorizat (clasa a XI-a)
 1. profil pedagogic, specializarea educator-puericultor:
 • 4 elevi – rural, 2 elevi- urban, 1 elev din mediu defavorizat (clasa a IX-a)
 • 4 elevi – rural, 3 elevi- urban, 1 elev din mediu defavorizat (clasa a X-a)
 1. profil teoretic, specializarea matematică-informatică:
 • 4 elevi – rural, 2 elevi- urban, 1 elev din mediu defavorizat (clasa a IX-a)
 • 4 elevi – rural, 2 elevi- urban, 1 elev din mediu defavorizat (clasa a X-a)
 • 4 elevi – rural, 3 elevi- urban, 1 elev din mediu defavorizat (clasa a XI-a)

 

Participanții care beneficiază pentru prima dată de o mobilitate vor primi ca avantaj 10 puncte bonus.

Criterii de departajare:

În cazul punctajelor egale, va avea prioritate candidatul care merge într-o mobilitate pentru prima dată, apoi cei care nu au participat la o mobilitate din fonduri UE în ultimii 5 ani, pentru ca dimensiunea europeană a educației să ajungă la cât mai mulți.

 

Dosarul de înscriere va fi transmis electronic, în format pdf, pe e-mailul colegiulcantacuzino.tgv@scolidb.ro și va conține, în această ordine, următoarele documente:

 1. cerere tip de înscriere;
 2. acordul scris al părinților;
 3. copie carte identitate;
 4. declarație de angajament

 

Calendarul desfășurării concursului de selecție – elevi:

 

PROBA A – toți elevii înscriși

1. Depunerea candidaturilor colegiulcantacuzino.tgv@scolidb.ro 8 martie – 10 martie 2023
2. Verificarea dosarelor și afișarea listei cu elevii înscriși 12 martie 2023
3. Lb. engleză – probă orală și scrisă 13 martie 2023, ora 12:00
4. Afișarea rezultatelor 13 martie 2023, ora 18:00
5. Depunerea și rezolvarea eventualelor contestații (doar pentru proba scrisă)

Cererile de reevaluare se vor transmite la aceeași adresă electronică.

14 martie 2023, până la ora 12:00
6. Rezultate finale proba de limba engleză 14 martie 2023, 16:00

 

PROBA B – toți elevii  înscriși

1. Proba practică de specialitate 15 martie  2023, ora 13:00
2. Afișarea rezultatelor 15 martie 2023
3. Depunerea și rezolvarea eventualelor contestații (doar pentru proba scrisă)

Cererile de reevaluare se vor transmite la aceeași adresă electronică.

16 martie 2023, până la ora 12:00
4. Rezultate finale și afișarea listei a participanților 16 martie 2023, 16:00

 

Mobilitatea  cadrelor didactice

 

 1. JOB SHADOWING pentru 3 profesori metodiști de la profil pedagogic

Mobilitatea profesorilor metodiști, profil pedagogic, specializarea educator-puericultor se va realiza sub formă de job shadowing în instituții de învățământ antepreșcolar.

Mobilitatea profesorilor/învățătorilor metodiști, profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare se va realiza sub formă de job shadowing în instituții de învățământ primar.

Cadrele didactice vor observa modul în care mentorul desfășoară procesul didactic, sub forma integrării artelor creative asupra demersului de predare. Vor reține toate experiențele de succes pe care ar dori sa le aducă în propria activitate.

 

 1. Curs de formare pentru 3 profesori metodiști la profil pedagogic, specializarea educator-puericultor

Mobilitatea profesorilor metodiști se va realiza în instituții de învățământ antepreșcolar.

 

 1. Profesori însoțitori
 1. profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare:
 • 4 profesori însoțitori
 1. profil pedagogic, specializarea educator-puericultor:
 • 2 profesori însoțitori
 1. profil teoretic, specializarea matematică-informatică:
 • 3 profesori însoțitori

 

CRITERII DE SELECȚIE – CADRE DIDACTICE

-să realizeze/sa conducă practica elevilor din grupul țintă (învățători și profesori metodiști)

-să aibă un nivel bun de cunoaștere a limbii engleze, stabilit în urma probei practice (vizionarea unei lectii in limba engleza si completarea chestionarului legat de desfășurarea lecției, cu accent pe evaluarea procesului didactic)- minimum 61 puncte din 100

-sa își exprime în scris acordul privind implicarea în proiect, asumându-și totodată responsabilitatea aplicării la scară largă a rezultatelor formării.

 

Selecția participanților se va realiza în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la proba practică.

 

Criterii de departajare:

În cazul punctajelor egale, vor avea prioritate cadrele didactice care merg într-o mobilitate pentru prima data, apoi care nu au participat la o mobilitate din fonduri UE în ultimii 5 ani, pentru ca dimensiunea europeană a educației să ajungă la cât mai mulți.

 

CRITERII DE SELECȚIE – PROFESORI ÎNSOȚITORI

 • cerere
 • scrisoare de intenție

 

Dosarul de înscriere va fi transmis electronic, în format pdf, pe e-mailul colegiulcantacuzino.tgv@scolidb.ro și va conține, în această ordine, următoarele documente:

 1. cerere tip de înscriere;
 1. declarație de angajament;
 2. CV;
 3. adeverință din care să reiasă calitatea de profesor/ învățător metodist;
 4. scrisoare de intenție.

 

Calendarul desfășurării concursului de selecție – cadre didactice:

 

1. Depunerea candidaturilor

colegiulcantacuzino.tgv@scolidb.ro

8 martie – 10 martie 2023
2. Verificarea dosarelor și afișarea listei cu elevii înscriși 12 martie 2023
3. Lb. engleză – probă orală și scrisă 13 martie 2023, ora 12:00
4. Afișarea rezultatelor 13 martie 2023, ora 18:00
5. Depunerea și rezolvarea eventualelor contestații (doar pentru proba scrisă)

Cererile de reevaluare se vor transmite la aceeași adresă electronică.

14 martie 2023, până la ora 12:00
6. Rezultate finale proba de limba engleză 14 martie 2023, 16:00