APEL DE SELECȚIE

a elevilor/cadrelor didactice în vederea participării la activitățile de mobilitate din cadrul proiectului

Criterii de selecție elevi:

 • Elevi NON-VET (de la alte profiluri decât matematică-informatică sau pedagogic)
 • Competențe digitale 
 • Competențe de comunicare în limba engleza 

Probe: – test scris limba engleză  (70 puncte) 

– probă orală limba engleză (30 puncte)

– probă practică – competențe digitale (100 puncte)

Criterii de evaluare:

 • Cunoștințe de tehnoredactare, editare media, experiență în navigare online, utilizare aplicații (100 puncte)
 • Exprimarea în limba engleză (15 puncte)
 • Interacțiunea în limba engleză (15 puncte)
 • Întelegerea textului citit și verificarea  cunoștințelor de limba engleză (70 puncte)

Criterii de selecție profesori:

 • Competențe de comunicare în limba engleză 

Probe:

 •  job shadowing 

– completare fișă de observare a lecției pe baza unui videoclip vizionat (100 puncte) 

– evaluarea CV-ului  (30 puncte)

– evaluarea scrisorii de intenție  (30 puncte)

Criterii de evaluare:

 • Întelegerea textului vizionat 
 • stagiu de formare 

– test scris limba engleză  (70 puncte) 

– probă orală limba engleză (30 puncte)

– evaluarea CV-ului  (30 puncte)

– evaluarea scrisorii de intenție  (30 puncte)

Criterii de evaluare:

 • Exprimarea în limba engleză (15 puncte)
 • Interacțiunea în limba engleză (15 puncte)
 • Întelegerea textului citit și verificarea  cunoștințelor de limba engleză (70 puncte)
 • însoțitori elevi (personal didactic auxiliar) 

– evaluarea CV-ului  (30 puncte)

– evaluarea scrisorii de intenție  (50 puncte)

Înscrierea candidaților

Înscrierea profesorilor la testarea de selecție se face în perioada stabilită prin completarea unei cereri (Anexa 2), a CV-ului personal în format Europass,  a unei scrisori de intenție în format Europass în care isi motiveaza dorinta de participare la mobilitate, competențele care îl recomandă și nevoile de dezvoltare personală și a unei declarații de angajament (Anexa 3) disponibile pe site-ul unității  de învățământ, conform calendarului. 

Înscrierea personalului didactic de predare/ personalului didactic auxiliar pentru rolul de  însoțitori se face în perioada stabilită prin completarea unui dosar ce va contine: cerere de înscriere (anexa 8), CV-ul personal în format Europass, scrisoare intenție în format Europass în care își motivează dorința de participare la mobilitate și competențele care îi  recomandă.

Înscrierea elevilor (non-vet) la testarea de selecție se face în perioada stabilită, de către părintele/ tutorele/  reprezentantul legal al elevului, prin completarea unei cereri (Anexa 4), a unei scrisori de intenție în care isi motiveaza dorinta de participare la mobilitate, competențele care îl recomandă și nevoile de dezvoltare personală, a unui acord scris al părintelui (Anexa 5), a unei declarații de angajament din partea părintelui (Anexa 6) și a unei declarații de angajament din partea elevului (Anexa 7) disponibile pe site-ul unității  de învățământ, conform calendarului.

Selecția elevilor se face respectând principiul incluziunii si egalitatii de sanse. În grupul tinta de 9 elevi ( 3 invatamant primar, 3 invatamant gimnazial, 3 invatamant liceal) vor fi incluși elevi din categorii dezavantajate (proporțional cu numărul acestora raportat la numărul total al elevilor din grupul  țintă – 33%) dintre care 3 sunt locurile pentru elevii din grupuri vulnerabile ( cate unul pentru fiecare mobilitate). Aceștia vor adăuga la dosarul de înscriere dovada apartenentei la grupul vulnerabil.  

Calendar:

 • Marți, 06.09.2022 – Joi, 08.09.2022 – depunere dosar inscriere la secretariatul CNPCC
 • Luni, 12.09.2022, ora 12.00 – Limba engleză (scris)

     ora 13.00 – Limba engleză (oral)

                                ora 14.00 – Proba practica de comptetențe digitale

 • Miercuri, 14.09.2022, ora 12.00 – afișarea rezultatelor

               orele 12.00-16.00 – depunerea contestațiilor

 • Joi, 15.09.2022  ora 12.00 – afișarea rezultatelor finale

Anexa 2 Cerere inscriere selectie profesor

Anexa 3 declaratie – angajament profesor

Anexa 4 cerere inscriere selectie elev

anexa 5 acord parinte

Anexa 6 declaratie angajament parinte

Anexa 7 declaratie angajament

Anexa 8 cerere participare profesori

Selecție participanți

Perioadă înscriere: 6-8 septembrie 2022

Documente înscriere:

 • Personal didactic

□ cerere-tip de înscriere

□ CV Europass

□ scrisoare de intenție

 • Elevi

□ cereri-tip de înscriere

□ scrisoare de intenție

□ acord scris ala părintelui

□ declarații de angajament părinte și elev

Documentele vor fi depuse la secreteriatul colegiului

Evaluare:

 • job shadowing

– completare fișă de observare a lecției pe baza unui videoclip vizionat (100 puncte)

– evaluarea CV-ului  (30 puncte)

– evaluarea scrisorii de intenție  (30 puncte)

 • stagiu de formare

– test scris limba engleză  (70 puncte)

– probă orală limba engleză (30 puncte)

– evaluarea CV-ului  (30 puncte)

– evaluarea scrisorii de intenție  (30 puncte)

 • însoțitori elevi (personal didactic auxiliar)

– evaluarea CV-ului  (30 puncte)

– evaluarea scrisorii de intenție  (50 puncte)

 • elevi

– test scris limba engleză  (70 puncte)

– probă orală limba engleză (30 puncte)

– probă practică – competențe digitale (100 puncte)

Rezultate finale selecție

Rezultate selecție