Subiecte

EP_Introducere în pedagogie.Educaţie timpurie_IX_subiect

EP_Psihologia educației. Activități de dezvoltare cognitivă_XI_subiect

EP_Psihologie generală_IX_subiect

IE_Didactici inovative_XII_subiect

IE_Introducere în pedagogie_IX_subiect

IE_Managementul clasei de elevi_XI_subiect

IE_Psihologia educației_XII_subiect

IE_Psihologia vârstelor_XI_subiect

IE_Psihologie generală_X_subiect

IE_Psihopedagogie specială_XII_subiect

IE_Teoria și practica instruirii și evaluarii_X_subiect

Barem

EP_Introducere în pedagogie.Educaţie timpurie_IX_barem

EP_Psihologia educației. Activități de dezvoltare cognitivă_XI_barem

EP_Psihologie generala_IX_barem

IE_Didactici inovative_XII_barem

IE_Introducere în pedagogie_IX_barem

IE_Managementul clasei_XI_barem

IE_Psihologia educatiei_XII_barem

IE_Psihologia varstelor_XI_barem

IE_Psihologie generala_X_barem

IE_Psihopedagogie specială_XII_barem

IE_Teoria_practica_instruirii_evaluarii_X_barem