Elevii care au domiciliul în Municipiul Târgoviște beneficiază de gratuitate la transportul public local de persoane.

Potrivit HCL nr. 105/14.03.2022, pentru obținerea abonamentului lunar pentru transport gratuit, elevii vor depune la unitatea școlară următoarele documente:

  1. Pentru elevii care au împlinit vârsta de 18 ani:

– cerere (descarcă de aici);

– act de identitate (copie);

– carnet de elev vizat pentru anul școlar în curs (copie).

 

  1. Pentru elevii care nu au împlinit vârsta de 18 ani:

– cerere (descarcă de aici) (completată cu numele elevului și semnată de părinte);

– act de identitate al părintelui (copie);

– act de identitate al elevului/ certificat de naștere (pentru elevii care nu au împlinit 14 ani (copie);

– carnet de elev vizat pentru anul școlar în curs (copie).

 

Elevii interesați sunt rugați să completeze următorul formular și să depună documentele la secretariat:

Formular transport gratuit elevi

HCL 105, gratuitate transport elevi

Metodologie decontare transport elevi_OME_4426_20.07.2021

Transport elevi_OUG_50_17.06.2021_