NOU

Rezultate finale_Web2Tools_08.12.2021

Rezultatele reevaluării_Web2tools_08.12.2021

Rezultate selectie Web2Tools_07.12.2021

 

WEB2TOOLS AND GAMIFICATION

2020-1-UK01-KA201-078981

Beneficiar: Colegiul Național Constantin Cantacuzino Târgoviște

Durata proiectului: 36 de luni
Perioada de implementare: 
01.09. 2020 – 30.08.2023
Țările partenere: 
UK , Turcia

Grup țintă: elevii colegiului cu vârsta cuprinsă între 6 și 16 ani, cadre didactice ale CNCC, părinții elevilor

OBIECTIVUL GENERAL

Scopul acestui proiect constă în perfecționarea abilităților creative de rezolvare a problemelor și lucru în echipă ale tinerilor pentru a-i pregăti pentru piața muncii, oferind în același timp oportunități de dezvoltare profesională pentru profesori, pregătindu-i pentru clasă și pentru progresul profesional.

ACTIVITĂȚI

 • Activități de formare/dezvoltare profesională pentru profesori
 • Schimburi de elevi
 • Activități de implicare a părinților
 • Evenimente de multiplicare/diseminare

MOBILITĂȚI

 •  2 tipuri de mobilități:

– TPM (întâlniri de proiect transnaționale): 6, câte 2 în fiecare țară

– LTT (activități de predare, învățare, formare): 3 pentru profesori (câte 2 profesori/activitate), 3 pentru elevi (câte 5 elevi/activitate)

 • Mobilitățile se vor desfășura în cele trei țări partenere: UK, Turcia și România

REZULTATE

 • Chestionare de evaluare
 • Materiale didactice pentru clasă
 • Materiale de predare ale profesorilor
 • Activități realizate cu părinții
 • Activități de multiplicare/diseminare

IMPACT

 • Acest proiect va oferi profesorilor noi competențe pentru a integra tehnologia IT actuală în cadrul lecțiilor. Se va produce un pachet de materiale ce va fi disponibil gratuit prin intermediul platformei de rezultate ale proiectelor Erasmus + și pe platforma eTwinning, având astfel un impact mai larg în alte regiuni.
 • Impactul asupra elevilor va fi semnificativ deoarece proiectul își propune să implice elevii în toate aspectele lui și să îi angajeze activ în învățarea. Participând la acest proiect, participanții vor câștiga abilități profesionale, dar și abilități personale, cum ar fi încredere, abilități de prezentare, prezentare în forum deschis. Acestea sunt abilități de viață valoroase și nu pot fi subestimate.

DISEMINARE

 • Pe plan local:

Site-urile școlilor și buletinele informative din cadrul organizațiilor participante vor furniza actualizările cu privire la progresul proiectului. Fiecare școală va disemina informații despre proiect către personalul din instituție în timpul ședințelor de personal și în zilele de formare continuă. Se vor testa noi materiale ce vor fi folosite pe tot parcursul proiectului în școlile participante. Școlile vor disemina programul în întruniri școlare si adunări, vor promova proiectul în afișele școlare vizibile pentru toți elevii, le oferă tuturor elevilor posibilitatea de a întâlni vizitatori și de a se implica în dialog despre proiect. În timpul schimburilor de elevi, tinerii care învață vor avea ocazia să-și disemineze bunele practici elevilor din alte țări. Vom invita părinții la întâlnirile transnaționale de proiect.

 • Pe plan regional/național:

Fiecare dintre noi va căuta evenimente în regiunile și țările noastre precum competițiile pentru abilități digitale. Partenerii vor viza să participe la aceste evenimente și să-și prezinte noile abilități ale cursanților lor.