Calendar

07 – 14 iunie 2021 – Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și transmiterea/completarea anexelor fișelor de înscriere

Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă engleză pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv pot fi depuse/transmise la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 16 iunie 2021.

15 – 18 iunie 2021 – Desfășurarea/echivalarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă engleză

18 iunie 2021 – Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă engleză

28 iunie – 2 iulie 2021 – Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă engleză

2 iulie 2021 – Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, la unitățile de învățământ de proveniență 

13 iulie 2021 – Transmiterea de către comisiile de admitere județene în format electronic către Centrul național de admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă 

 

Ordin-5457-admitere-liceu-2021_2022-proba de limba engleză

 

Exemple de subiecte