Pentru admiterea în clasa a IX-a, în anul școlar 2022-2023

în curs de actualizare

 

Pentru admiterea în clasa a IX-a, în anul școlar 2021-2022, la clase cu predare a limbii moderne în regim intensiv/bilingv, proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă constă în recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă.

Proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă se echivalează cu media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învățământul gimnazial la limba modernă. Nota minimă de admitere la proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă este 6 (șase).

Echivalarea probei de verificare a cunoștințelor la limba modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv, se realizează la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial, de către Comisia de înscriere pentru anul școlar 2021-2022. 

Rezultatele probei de verificare a cunoștințelor de limba modern se afișează, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, la avizierul unităților de învățământ gimnazial care au avut candidați pentru această probă. 

  1. Candidații care solicită echivalarea probei de limbă modernă cu media aritmetică a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu vor depune/ transmite cererea de echivalare a rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă, conform modelului din Anexa A.
  2. Candidaților care au promovat, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limba modernă și celor care au obținut premiul I, al II-lea, al III-lea sau mențiune la etapa națională a olimpiadei de limba străină, li se recunosc și echivalează aceste rezultate cu proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă. Candidații care solicită echivalarea probei cu rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională vor transmite/ depune cererea de recunoaștere și echivalare, conform modelului din Anexa B, însoțită de copia scanată/ fotocopia certificatului obtinut.
  3. Elevilor care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat în scoală limba modernă, dar au studiat-o în context non-formal, li se poate echivala proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă în baza unei fișe de studiu în context formal/ non-formal, conformmodeluluidin Anexa C. Fișa se completează de către părintele/ reprezentantul legal al elevului.
  4. Elevii care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat nici  în context  formal și nici  în context non-formal limba modernă,  depun / transmit comisiei de înscriere un portofoliu al cărui conținut si punctaj sunt prevăzute în Anexa D. Depunerea/ transmiterea portofoliului de către elev/ părinte se face în perioada prevăzută în calendarul admiterii și este însoțită de o declarație pe propria răspundere, semnată de elev și de părinte, din care să rezulte că portofoliul depus este elaborat de către elev. Punctajul minim pentru ca un elev să fie admis este de  60 puncte, incluzând si cele 10 puncte din oficiu. La proba de evaluare a portofoliilor nu se admit contestatii.

 

 Calendar

07 – 14 iunie 2021 – Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă la școala gimnazială unde sunt înscriși în clasa a VIII-a

Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională depuse/transmise la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 16 iunie 2021.

15 – 18 iunie 2021 – Desfășurarea/echivalarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă engleză de către comisisa de înscriere din unitatea școlară de proveniență

18 iunie 2021 – Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă

 

Ordin-5457-admitere-liceu-2021_2022-proba de limba engleză

 

Exemple de subiecte