APEL DE SELECȚIE

a elevilor în vederea participării la activitățile de mobilitate din cadrul proiectului Erasmus+ 

KA 121-VET nr. 000008292 Apps for successful online education

 

Beneficiar: Colegiul Național Pedagogic Constantin Cantacuzino Târgoviște
Durata proiectului: 15 de luni
Perioada de implementare: 01.09.2021 – 30.11.2022
Țara în care se realizează mobilitățile:  Germania

Obiectiv general

Obiectiv : Dezvoltarea la minimum 25% dintre elevi a competențelor digitale relevante pentru piața muncii prin contribuția la crearea unor aplicații de e-learning, până la sfârșitul anului 2022 

Condiții de eligibilitate:

1.Elevii trebuie sa facă parte din colectivele de elevi ale claselor a X-a  sau a XI-a, profil real, specializarea matematică-informatică (candidații vor depune la dosar adeverință de elev);

2.Elevii participanți trebuie să fie vaccinați cu schemă completă împotriva SARS-CoV-2 (candidații vor depune la dosar certificat de vaccinare sau declarație pe propria răspundere că până la data de 10 februarie 2022, inclusiv, vor depune la dosar dovada vaccinării complete). Elevii selectați care nu aduc dovada vaccinării până la termenul menționat vor fi considerați neeligibili, iar locul rămas liber va fi ocupat de rezervă.

Probe

 • Proba ELIMINATORIE de evaluare a competențelor de comunicare în limba engleză; pentru a fi admis candidatul trebuie să obțină un punctaj minim de 61 de puncte
 • Probă scrisă de evaluare a competențelor de înțelegere a unui text citit și de exprimare scrisă (50p)
 • Probă orală ce vizează producerea de mesaje orale și interacțiunea orală în limba engleză (50p)
 • Proba de evaluare a competențelor digitale și de programare (100 puncte); candidații vor fi selectați în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la această probă, separat pentru elevii din mediul rural (4 elevi anual) și urban (10 elevi anual).
 • Prezentare PowerPoint pe o temă din unitatea Structuri fundamentale în programare (50p)
 • Rezolvarea unei probleme în CodeBlocks (50p)

Elevii vor avea la dispoziție bibliografia și cerințele tehnice de realizare a unei prezentării.

Proba se va desfășura fără acces la Internet.

Criterii de departajare:

În cazul punctajelor egale, va avea prioritate candidatul care merge într-o mobilitate pentru prima data, apoi cei care nu au participat la o mobilitate din fonduri UE în ultimii 5 ani, pentru ca dimensiunea europeană a educației să ajungă la cât mai mulți. 

Dosarul de înscriere va fi transmis electronic, în format pdf, pe e-mailul colegiulcantacuzino.tgv@scolidb.ro și va conține, în această ordine, următoarele documente:

 1. Cerere-tip de participare mobilitate KA121 VET
 2. Acord scris al părinților KA121 VET
 3. Declaratie-angajament KA121 VET
 4. Copie carte identitate
 5. Adeverință de elev
 6. Ceritifcat de vaccinare

Calendarul selecției

14.12.2021 – 23.12.2021 – depunere cerere înscriere la adresa colegiulcantacuzino.tgv@scolidb.ro

Proba A

05.01.2022, ora 13.00 – probă eliminatorie Limba Engleză

                           ora 18.00 – afișarea rezultatelor 

Depunerea contestațiilor (doar pentru proba scrisă) se va realiza on-line. Cererile de reevaluare se vor transmite la aceeași adresă electronică.

06.01.2022, ora 10.00 – afișarea rezultatelor finale la proba A

 

Proba B

06.01.2022, ora 13.00 – probă de evaluare a competențelor digitale și de programare

                          ora 18.00 – afișarea rezultatelor 

Depunerea contestațiilor se va realiza on-line. Cererile de reevaluare se vor transmite la aceeași adresă electronică.

07.01.2022, ora 12.00 – afișarea rezultatelor finale la proba B

_______________________________________________________________________________________

            În perioada septembrie 2021 – noiembrie 2022 se implementează în cadrul Colegiului Național Pedagogic ,,Constantin Cantacuzino” proiectul Erasmus+ KA 121-VET nr. 000008292 Apps for  successful online education, proiect menit să dezvolte la elevi competențe digitale relevante pentru piața muncii.

In data de 13.12.2021 a avut loc apelul de selecție a elevilor în vederea participării la activitățile de mobilitate din cadrul proiectului. La întâlnire au participat membrii echipei de implementare și elevi din grupul-țintă, clasa a X-a și a XI-a, profil real, specializarea matematică-informatică.