Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar 2024-2025