Responsabil proiect și persoan de contact: Cäpraru lonut- Claudiu
3. Responsabil financiar: Cracea Carmen
4. Responsabil comunicare și informare: Väsii Elenuta
5. Responsabil cu monitorizare și evaluare: Dragomir Maria Euzefina
6. Responsabil diseminare și promovare: Duțu Runceanu Angelica-Cristina
7. Responsabil cu actualizarea instrumentului de mobilitate: Miricioiu Alexandra
8. Responsabil cu pregătirea lingvistică, culturală, de specialitate: Nedelcu Claudia
9. Responsabil comunicare internă și arhivarea documentelor: lonete Darius-lonut
Art. 2 Prezenta decizíe va fi dusă la îndeplinire de persoanele sus-menționate.